The Story of Mo. TATE เรื่องง่ายๆที่ไม่ง่ายในการทำ

” เคยเป็นไหม บางทีก็อยากได้กระเป๋าที่มันง่ายๆ แค่รู้สึกดี รู้สึกสบายกับการใช้งาน “

Mo.TATE Voyage Collection เกิดจากความรู้สึกนี้แหละ ความรู้สึกที่ชอบ Tote  ด้วยการที่เป็นทรงที่เรียบง่าย แต่ดูมีสไตล์สบายที่สุด แต่ Tote ส่วนใหญ่จะย้วยนิ่ม ทำให้ฟังก์ชั่นในการใช้งานไม่ค่อยสบายอย่างหน้าตาของมัน การค้น การควานหาของจึงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ

Mo. TATE (โมเทท หรือเรียกสนุกๆว่า โม-ตา-เตะ ชื่อคล้ายๆ หอยเชลล์ที่ปากปิด-เปิดเหมือนกระเป๋า)  ซึ่งชื่อก็มาจากทรงที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Collection นี้ ก็คือทรง Tote ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Tate (เทท) ซึ่งมีความหมายว่า ‘ To Carry’

Continue Reading →